[ingl. neurotoxic]
Que ejerce un efecto tóxico sobre el sistema nervioso.2_ s.m. Fármaco o sustancia de acción neurotóxica.

Solicitar un turno Derivar pacientes Donar a Fleni